zaglavlje

                


Документа за преузимање

  •  20.2.2024. Програм рада Завода за васпитање деце и омладине Књажевац за 2024.годину
  •  20.2.2024. План обуке запослених Завода за васпитање деце и омладине Књажевац за 2024.годину
  •  20.2.2024. Извештај о раду Завода за васпитање деце и омладине Књажевац за 2023.годину
  •  30.1.2023. ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ - КЊАЖЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
  •  30.1.2023. ПЛАН ОБУКЕ ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ - КЊАЖЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
  •  13.2.2023. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
  •  26.3.2021. ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ - КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
  •  26.3.2021. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
  •  25.3.2020. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА УСТАНОВЕ „ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ“ КЊАЖЕВАЦ  • www.3kom.co.rs  Израда странице 3ком, 2016.