zaglavlje

                


Јавне набавке

 •  20.2.2024. Финансијски план за 2024. годину
 •  20.2.2024. План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину
 •  20.2.2024. Плана јавних набавки (енергенти) 2024. годину
 •  20.1.2023. Плана јавних набавки 2023. год.
 •  13.1.2023. Финансијски план 2023. год.
 •  11.8.2022. Измењена верзија плана јавних набавки 2021. год.
 •  21.1.2022. План јавних набавки 2022. год.
 •  21.5.2021. План јавних набавки 2021. год.
 •  9.4.2021. План јавних набавки 2021. год.
 •  27.7.2020. Правилник о јавним о набавкама 2020.
 •  9.7.2020. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, бр. ЈНМВ-Р 1.3.1
 •  8.7.2020. ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА БР. 85/1-20
 •  1.7.2020. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 •  30.6.2020. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ЗАМЕНА ДЕЛА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ЗАВОДА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ - КЊАЖЕВАЦ
 •  30.6.2020. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 •  11.5.2020. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
 •  11.5.2020. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Намирнице за припремање хране – прехрамбени производи, ЈНМВ број 03/2020 /у 5 партија/
 •  29.3.2020. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 02-2020
 •  29.3.2020. ОДЛУКА О СТАЊЉАЊУ ВАН СНАГЕ 01-2020
 •  29.3.2020. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JNMV 01-2020
 •  29.3.2020. 02-2020 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
 •  7.3.2020. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 •  7.3.2020. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 • www.3kom.co.rs  Израда странице 3ком, 2016.